Sözleşmeler

Güncelleme tarihi: 15.11.2022


Giriş


İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), şirket merkezi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:41/A Nilüfer/Bursa, adresinde bulunan Leni Bilişim Bilgisayar İletişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.ivocard.com ve www.ivo.tc adresinde yer alan siteye veya mobil uygulamalarına (“Platform”) üye (“Üye”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

Üye, Platform`da sunulan Hizmetler`den faydalanabilmek için işbu Sözleşmeyi kabul etmesi gerektiğini beyan etmekte olup Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

 

Üye, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Üye, bu Platform’u ticari ve mesleki amaçlarla kullanacağını ve dolayısıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde düzenlenen haklardan herhangi bir şekilde ve surette faydalanamayacağını kabul ve beyan eder. Üyenin Platform’a bir tüzel kişilik adına erişiyor olması halinde, Üye, buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Üye statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu tüzel kişiye ait olacaktır.

 

Tanımlar


Hizmet: Platform üzerinde Üye’nin yıllık abonelik paketi satın alarak erişim kazandığı tüm hizmetler.

 

İçerik: Platform üzerinde Üye’nin giriş yaparak yayınlamasını istediği tüm kişisel ve tüzel bilgileri, sosyal adresleri, ürün katalogları, kariyer bilgileri gibi verileri yer almaktadır.. 

 

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu Üyeler’in Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

 

Platform`un Kullanımı

 Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

Ücretler ve Ödeme Koşulları

Fikri Mülkiyet Hakları

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi 

Muhtelif Hükümler